Loopbanen in Zelforganiserende Teams

LiZeT is een acroniem voor Loopbanen in Zelforganiserende Teams. Het is een handige tool, bestaande uit 5 componenten en een check-it logica, die teams helpt omgaan met vraagstukken waar teamwerking en loopbanen elkaar kruisen.

LiZeT is een acroniem voor Loopbanen in Zelforganiserende Teams. Het is een handige tool, bestaande uit 5 componenten en een check-it logica, die teams helpt omgaan met vraagstukken waar teamwerking en loopbanen elkaar kruisen. Samen vormt dit het teampaspoort. Als een team aan deze 5 componenten bouwt en deze ook onderhoudt, is de kans groter dan zij zich als zelforganiserend team wendbaar kunnen opstellen in een snel evoluerende omgeving, bij een veranderende teamopdracht of wijzigingen in teamsamenstelling of noden van teamleden.

LiZeT zet daarbij in op duurzame loopbanen voor elk teamlid én op een goede teamwerking – een samenspel dat de teamresultaten ten goede komt. Ook het individu wordt aangemoedigd in het actiever opnemen van zijn loopbaan door met deze 5 componenten aan de slag te gaan. De resultaten hiervan komen samen in het individueel paspoort.

Snel wijzigende contexten noodzaken andere aanpak voor duurzame loopbaanontwikkeling.

Onze snel wijzigende context stelt de vraag op scherp wat loopbanen duurzaam maakt, en hoe duurzame loopbanen kunnen worden gerealiseerd voor iedereen. Een duurzame loopbaan betekent dat werknemers performant en inzetbaar zijn, dat ze hun werk fysiek en mentaal aankunnen, en dat ze werk doen dat aan hun noden voldoet. Een duurzame loopbaan betekent een win-win voor werknemer en organisatie en draagt bij tot een vlot werkende arbeidsmarkt. Loopbanen zijn geen statisch gegeven, ze zijn onderhevig aan veranderingen in zowel de context als de werknemer zelf. Om op die veranderingen in te spelen is een loopbaanbeleid nodig dat medewerkers faciliteert om eigenaarschap over hun loopbaan te kunnen en willen opnemen. Een belangrijke sleutel tot een duurzame loopbaan vormt het werk dat mensen dagelijks doen en de directe context waarin ze dit werk doen, namelijk hun team. Het team als context voor loopbaanontwikkeling bleef tot nu toe wat onderbelicht, zowel in de academische literatuur als in het loopbaanbeleid. De mogelijkheden hiervan aanboren is wat LiZeT doet.

3 complementaire partners met een gemeenschappelijke visie op loopbaanontwikkeling

Eind 2017 startten Antwerp Management Shool (AMS), Taborgroep en Workitects een ESF “innovatie door exploratie” project met als doel de loopbaanvooruitzichten van werkenden binnen de context van ‘Innovatieve Arbeidsorganisaties’ (IAO) te versterken. We spelen hiermee in op twee belangrijke tendensen binnen de arbeidsmarkt, die beide een gevolg zijn van de VOCA (Volatiel, Onzeker, Complex, Ambigu) omgeving waarbinnen organisaties werkzaam zijn en loopbanen vorm krijgen, maar die tot nu toe relatief onafhankelijk van elkaar werden bekeken (zowel binnen de meer academische literatuur als binnen de praktijk van organisaties):

  1. Een toenemende klemtoon op zelfsturing in de loopbaan.
  2. Teams als context voor werk en loopbanen.
© Antwerp Management School 2021 Powered by the University of Antwerp